Chuỗi video hướng dẫn Home Assistant của LB Minh. Video giúp bạn học Home Assistant trực quan sinh động hơn.

Video 12: điều khiển PC bằng BOT, tốc độ thực thi nhanh, làm đủ thứ chuyện

Giới thiệu Hôm nay mình giới thiệu các bạn điều khiển PC thông qua app PC và BOT. Bên cạnh việc làm được đủ thứ chuyện với PC thì tốc độ thực thi là điều đáng nói. BOT có thể thực thi hầu như tức thời sau khi ra lệnh do các thuật toán được…

Content Protection by DMCA.com