Home Assistant # 37 | Tổng hợp 32 cards Lovelace tuyệt đẹp dành cho Hass

Những card Lovelace tuyệt đẹp dành cho Hass Xem thêm các bài viết sau nếu bạn chưa rõ về Home Assitant: Cách cài đặt Hass: https://lbminhautomation.com/huong-dan-home-assistant-hassio-0-92.html Hass là gì: https://lbminhautomation.com/home-assistant-la-gi.html Mua đồ chơi Hass: https://lbminhautomation.com/home-assistant-ban-nen-mua-gi-thiet-bi-cho-nha-thong-minh.html Bạn có thể tham gia nhóm Smart Home Việt Nam để thảo luận thêm nhé. Lovelace cho phép mọi người…

Content Protection by DMCA.com