Gương thông minh #2 | Giới thiệu về 8 modules cơ bản của Magic Mirror, cách đọc và cấu hình

Danh sách các bài về gương thông minh tại đây. Chào các bạn. Đây là bài thứ 2 trong chuỗi bài viết hướng dẫn tự làm Magic Mirror. Lần này chúng ta tìm hiểu về 8 modules cơ bản trong Magic Mirror. Module là các thành phần cấu tạo nên giao diện của MagicMirror nên…