Home Assistant #34 | Sửa lỗi sau khi update 0.96 – Unable to install all requirements: home-assistant-frontend

Tình hình là hôm qua đã ra bản update mới nhất của Home Assistant với nhiều thay đổi đáng kể trong đó có sidebar views và advanced mode thì những người đam mê trải nghiệm mới đã update liền tay luôn. Update mấy cái OK nhưng đến cái thứ 4 thì lại bị lỗi là…