Google Assistant #8 | Thử bật máy tính (PC,laptop) bằng Google Assistant xem kết quả như thế nào?

Chuỗi bài viết hướng dẫn Google Assistant hôm nay sẽ được tiếp tục với bài hướng dẫn mà các bạn đang mong chờ. Đây là bài hướng dẫn mở máy tính (PC, laptop) bằng Wake on LAN. Nhưng trước tiên chúng ta phải tìm hiểu sơ qua cách thức hoạt động nhé. Video hướng dẫn…