Google Assistant #4| IFTTT cơ bản và ứng dụng để tùy chỉnh câu phản hồi của Google Home mini

Nếu các bạn đã sử dụng Google Assistant nhiều thì sẽ thấy em ấy lặp đi lặp lại có vài câu trả lời mẫu. Có vẻ đơn điệu và ít linh hoạt nhỉ. Các bạn có muốn sử dụng những câu lệnh cool hơn, ví dụ: nói “trời tối quá” thay vì nói “bật đèn…

Content Protection by DMCA.com