Home Assistant #33 | Thử làm nút ngữ cảnh xem | Hassio Automation | Bật tắt máy lạnh bằng công tắc cảm ứng

Mình được công ty tặng cái công tắc cảm ứng Allis 3 nút, nhưng nhà chỉ có 1 đèn, còn dư tới 2 nút lận. Hôm nay rảnh rỗi làm tut hướng dẫn các bạn cách dùng 2 nút này để làm nút ngữ cảnh cho công tắc. Các bạn vẫn có nhiều điều chưa…

Content Protection by DMCA.com