Home Assistant #32 | Share miễn phí app điều khiển PC từ Hass, hoạt động bằng MQTT, mở app, web, screenshot…

——-Điều khiển PC bằng Hass——-   *** App này mình chia sẻ miễn phí cho các bạn***   Video giới thiệu: Hiện tại chúng ta dừng lại ở điều khiển tắt mở PC. Tuy nhiên nhu cầu thì hơn thế nên mình đã phát triển ứng dụng điều khiển PC qua Hass với các tính…