Home Assistant #32 | Share miễn phí app điều khiển PC từ Hass, hoạt động bằng MQTT, mở app, web, screenshot…

Các bạn vẫn có nhiều điều chưa rõ? Hãy tham gia group Smart Home Việt Nam để thảo luận hoặc nhờ trợ giúp. Xem các bài viết khác về Hass tại đây. ——-App nhà thông minh điều khiển PC bằng Hass——- *** App này mình chia sẻ miễn phí cho các bạn*** Video giới thiệu:…

Content Protection by DMCA.com