Home Assistant # 29 | Hướng dẫn cài đặt Hass.io lên Orange Pi Zero, phiên bản rẻ nhất, chỉ bằng 1/3 giá Ras Pi, có giải thích

Hôm nay mình sẽ làm một dự án không phải mới mẻ gì, tuy nhiên cũng nhiều bạn muốn trải nghiệm. Mình có làm cả video lẫn bài viết. Các bạn xem video để làm theo cho tiện, và xem kèm bài viết này để copy lệnh nhé. Chuẩn bị Hiển nhiên là các bạn…