Home Assistant bài 27 – Hướng dẫn chi tiết Lovelace (phần 2) – Gauge, Light, Picture Entity và iFrame

Hướng dẫn LoveLace phần 2. Các bạn vẫn có nhiều điều chưa rõ? Hãy tham gia group Smart Home Việt Nam để thảo luận hoặc nhờ trợ giúp. Xem các bài viết khác về Hass tại đây. Các bạn xem video bên dưới kèm theo bài viết: Tiếp tục với Lovelace phần 2, mình sẽ…

Content Protection by DMCA.com