Home Assistant bài 25 – Cài đặt Home Assistant HASSIO 0.92 lên Raspberry Pi 3B+, mới nhất, dễ nhất, không cần SAMBA

Xin chào các bạn. Do có nhiều cập nhật mới từ Home Assistant kể từ bài hướng dẫn lần trước của mình, nên mình quyết định viết tiếp một bài hướng dẫn khác để cập nhật mới cho các bạn tại thời điểm này (5/2019) Bài viết này sẽ cố rút gọn hết mức có…

Content Protection by DMCA.com