BOT 5 – [HƯỚNG DẪN] CÀI BOT CÙNG VỚI HASSIO, DỄ DÀNG, AI CŨNG DÙNG ĐƯỢC

Các bạn join telegram https://t.me/lbminh để thảo luận về BOT, fix lỗi, cập nhật, báo lỗi…team mình đang hoạt động trong đó Bài viết này dành cho các bạn đang dùng Hassio. Trong bài này, mình hướng dẫn cách cụ thể để các bạn có thể dùng Hassio cùng BOT ngay trên 1 Pi. Những bạn dùng…