Home Assistant bài 21 – HƯỚNG DẪN CÁCH ADD CAMERA DAHUA C35 LÊN HASS

Trong bài viết này mình hướng dẫn các bạn cách để add Camera DAHUA C35 vào Home Assistant và test thử hình ảnh Chuẩn bị Camera DAHUA C35 Home Assistant (HASS) Hassio hay Hassbian đều được     ——————-Thực hiện——————– Đầu tiên các bạn phải kết nối camera vào wifi đã nhé. Để kết nối…