BOT 1 – [BOT SUBEX] Phần 1: Chuẩn bị gì để bắt đầu dùng BOT Subex đây?

CHUẨN BỊ Có lẽ các bạn cũng đã biết đến BOT Subex của LB Minh trước đây qua các video giới thiệu. Hôm nay mình sẽ gửi em nó đến với các bạn nhé. Các bạn có thể xem lại Video giới thiệu tại các link sau đây: https://www.youtube.com/watch?v=wRDQk_f6ECU https://www.youtube.com/watch?v=_Y9pUNwJ7XU https://www.youtube.com/watch?v=W1Z-4C_yNfk https://www.youtube.com/watch?v=b3c-SbBRFMY Các bạn cần…

Content Protection by DMCA.com