Home Assistant bài 17 – Bắt đầu chơi Home Assistant (HASS) thì nên mua gì – hướng dẫn mua thiết bị

Chủ đề hôm nay mình sẽ dành cho những bạn bắt đầu con đường chơi nhà thông minh theo hệ DIY – Do It Yourself (tự làm). Chơi theo kiểu DIY như thế này có rất nhiều thứ hay, nhưng bù lại phải bỏ công sức tìm hiểu một chút đấy. Nếu bạn thích dùng…