News 2 – Google sẽ tập trung vào Android Things cho loa thông minh và màn hình thông minh

Nền tảng Internet of Things của Google đang chuyển các ưu tiên của mình sang các thiết bị loa và màn hình thông minh. Google Android Things là một nền tảng có thể nhúng thêm hệ điều hành nhẹ dành cho các nhà phát triển để tạo ra các thiết bị Internet of Things (IoT)…