Home Assistant Bài 10 – Tìm hiểu cơ bản Services trong Home Assistant – phần 2

Services trong Home Assistant. Mình là LB Minh và đây tiếp tục là series hướng dẫn Home Assistant của mình. Bài viết hôm nay mình hướng dẫn các bạn cấu trúc để gọi một services trong Home Assistant. Cách gọi Services trong Developer Tool: Các bạn mở Hass lên, bấm vào nút Service  , sau đó…

Content Protection by DMCA.com